You are currently viewing Csűrcsavar levelei az imádságról

Csűrcsavar levelei az imádságról

Csűrcsavar levelei egy fantasztikus, elmés, görbe tükre a hívő élet küzdelmeinek. Kicsit le kell lassítanunk hozzá, hogy jól értsük. Azonban hatalmas „aha” élményeket ad annak, akit a fantáziája nem hagy cserben. A történet szerint egy öreg, tapasztalt kísértő ír leveleket a „kisördögnek”, aki egy fiatalembert próbál távol tartani a hittől. Álljon itt egy idézet az imádság „veszélyeiről” a „túloldalon”.

„Nos hát, ami az imádkozást illeti, a legjobb, ha teljesen sikerül elvonnod védencedet az imádkozás minden komoly szándékától. A felnőtt emberfajzatok esetében, akik – mint a te embered is – csak nemrég pártoltak vissza az Ellenség táborába, ezt leginkább úgy érheted el, hogy felidézed valóságos vagy vélt emlékeit gyermekkorának papagáj módra ismételgetett imádságairól. Az ilyen szokások elleni tiltakozásként könnyen kapható lehet arra, hogy teljesen kötetlenül, „belső sugallatra”, rendszertelenül imádkozzék. Ezzel a módszerrel a kezdő imádkozó csak egy elmosódott, ájtatos hangulatba ringatja magát, amelyben akarata és értelme egyaránt ellankad.

Egyik költőjük, Coleridge följegyezte, hogy ő „nem mozgó ajakkal és meghajtott térddel” imádkozik, hanem csupán „szeretetre hangolja lelkét” és elmerül „a könyörgés érzetében”.

Pontosan ilyen imádság kell nekünk! A felületes megfigyelő ezt könnyen összetéveszti azzal a csöndes imádsággal, amelyet az Ellenség legtapasztaltabb szolgái gyakorolnak, ezért aztán okos és lusta védenceinket ilyen módon sokáig lehet orruknál fogva vezetni. Legalábbis könnyen meg lehet őket győzni arról, hogy teljesen mindegy, milyen testtartásban imádkoznak, hiszen minduntalan elfelejtik (amiről neked sohasem szabad megfeledkezned!), hogy mivel ők állati lények, bármit is tesz a testük, az egyszersmind lelküket is befolyásolja.” (C.S. Lewis: Csürcsavar levelei – Harmat 2013. 22-23. o.)

A kihívás

Mi az, ami segít abban, hogy imádság közben a figyelmed Istenre tudd fókuszálni? Hogy ne önmagad és érzéseid körül forogj? Segít, ha térdelsz, vagy ha állsz? Összekulcsolod, vagy felemeled a kezed? Segít, ha hangosan kimondod a szavakat? Ha leírod egy papírra, mintha levelet írnál? Próbáld megtalálni azt, ahogyan összeszedetten és őszintén tudsz beszélni Vele! Csűrcsavar levelei pedig legyen ott a polcodon, mert még sok-sok ihletet meríthetsz belőle ebben a kihívásban.

This Post Has One Comment

Vélemény, hozzászólás?