You are currently viewing Jezabel lelke / Aháb lelke

Jezabel lelke / Aháb lelke

Hallottál már a Jezabel Lelkéről? Esetleg a „jezabeli lelkületről”? Az utóbbi években több bűnlajstrom és karakterfelsorolás is bejárta a közösségi médiát. Hogyan lehet felismerni azt a veszedelmes női hozzáállást, amely mögött a szerzők szerint démoni fejedelemség lakik, aki ártatlan férfiakat ront meg? A válasszal már többen is készen vannak.

Mi van a Bibliában?

Az elnevezés a Bibliából származik. Jezabel a szidóni király, Etbaal lányaként nevelkedett, majd Izráel királyának, Ahábnak lett a felesége. Bálványimádó volt, üldözte az Úr prófétáit, bálványimádásba vitte a királyt és Izráelt, ártatlanul megvádolta és kivégeztette a jezréeli Nábótot is, hogy Aháb számára elvegye a szőlőjét. Lánya, Ataljá a júdai király felesége lett, majd férje és fia halála után magához ragadta a hatalmat és kis híján kiirtotta a dávidi vérvonalat. Végül Jójádá főpap vezetésével megbuktatták, kivégezték, és az egyetlen életben maradt királyi sarjat a kis Jóást ültették trónra helyette. (2Királyok 11) Csoda, hogy Jezabel és Ataljá nem kerültek be a Zsidókhoz írt levél 11. fejezetébe a hit hősei közé?

A történetből kiindulva azonosították a fent említett posztok szerzői a „Jezabel Szelleme” nevű démonikus jelenséget, ami a lányok gondolkodását megrontva gyengíti a szentségben oly igen magasra jutott férfiak pozícióját, ez által a gyülekezeteket is.

Jezabel bűnlajstroma

A lista, amely alapján azonosítani vélik Jezabel Szellemét, változó. Kicsit emlékeztet engem a történeti Jézus kutatására. A XX. század elején nagy divatja volt a liberális teológusok között, hogy megpróbálják lefejteni Jézus személyéről a misztikus elemeket, és megalkossanak egy „történeti Jézust” a hihető elemekből. Sajnos a kutatók történeti Jézusai nem egyeztek egymással, ám nagyon is hasonlítottak magukra a kutatókra, az ő ideájukra. A történeti Jézus angol úriember volt, vagy épp germán hős, szocialista, konzervatív, sztoikus bölcs, vagy szabadságharcos… kinek mi tetszett.

Nos, a Jezabel szellemének azonosítása is megrekedt ezen a ponton. Van néhány kétség nélkül elmondható elem, mint pl. a bálványimádás, a termékenységi kultuszokban való részvétel, gyilkosság, rágalmazás, hatalomvágy… ezen kívül pedig minden szerző hozzáteszi azt, amit általában nem szeret a kortárs hívő lányokban. Pl. hogy nem kötik be a fejüket, megszólalnak a gyülekezetben, nem engedelmeskednek a férjüknek, át akarják venni a család irányítását, szépek akarnak lenni, vagy épp nem akarnak szépek lenni… Kinek mi böki a csőrét, azt rávetíti Jezabelre, Jezabelről pedig a lányokra, akik nem az ő kedve szerint nőiesek. Mivel pedig az Ige mondja – hiszen a Bibliára hivatkoznak – ezért ha bárki vitába száll vele, az már – szerintük – azonosíthatóan Jezabel lelkétől szenved. Ezért aztán jobb nem is vitába szállni.

Jezabel királynőt kidobják az ablakon - rézkarc
Jezabel halála

Aháb lelke

Szeretnék most rávilágítani egy tényre, amely mellett rendre el szoktunk siklani ezekben a posztokban. Jezabel mellett volt egy Aháb. Jezabel szelleme csak úgy tud kibontakozni, ha a férfiakat megfertőzte Aháb szelleme. Mit tudunk Ahábról?

1, Azt tette, amit rossznak lát az Úr, ahogyan apja és az előtte levő királyok is. Nem tért el Jeroboámnak, Nebát fiának a vétkétől, azaz bálványimádó volt. (1Királyok 16:30kk)

2, Közösséget vállalt Isten ellenségeivel a politikai jó érdekében. Olyan feleséget vett, akinek a családja kereskedelmi előnyökkel kecsegtetett.

3, Nem kereste az Urat. Fontos kérdésekben nem kérdezte meg a prófétákat.

4, Mindig a legkisebb konfliktus felé törekedett. (Nem konfrontálódott a feleségével, de néha másokkal sem.)

5, Gyáva volt. Félt a csatában felfedni magát. Másokat veszélyeztetett a saját életéért. (1Királyok 22:30)

6, Ha nem kapta meg, amit akart, akkor „hisztizett, depizett”, belebetegedett és kiengedte a gyeplőt a kezéből. Átadta a feleségének a királyi pecsétet, vagyis az intézkedés jogát. (1Királyok 21:4; 8)

Aháb nem viselkedett férfiként, hadvezérként, királyként, ezért a felesége vette át a kezdeményezést a királyi udvarban – tényleg istentelenül.

Hogy került a lánya a Júdai trónra? Úgy, hogy a júdai királyok jó kapcsolatokat ápoltak Ahábbal és családjával. Szövetséget kerestek a bálványimádó, Jeruzsálemtől elszakadt testvéreknél. Bár nem tudunk sokat a történetről, de valószínűleg ugyanaz a lelkület megtalálható volt Jeruzsálemben is, Jósafát fia bejárt egy nagyon hasonló utat, mint Aháb. Ott is fel tudott növekedni egy bálványimádó, hatalomra éhes ellenpólus.

Nézzünk magunkba!

Fiúk! Legyetek most őszinték, és egy kicsit akadjatok le a feleségetekről, vagy a lányokról általában!

1, Isten az első az életetekben? Vagy elfoglalja a helyét a TV, a foci, az Xbox, vagy valami még rosszabb?

2, Jól érzed magad hívők közösségében, vagy fárasztanak a tesók, és inkább nem hívőkkel lógsz? Hogyan választasz társat? A Tinderen lapozgatod a lányokat, vagy veszed a bátorságot, hogy a gyülekezetben szólíts meg valakit? (Esetleg Istent hibáztatod a társtalanság miatt és a fal felé fordulva durcizol?)

3, Olvasod-e a Bibliát, imádkozol-e, kérdezed-e az Urat?

4, Tudsz-e példát mutatni határozottságban erőszakosság nélkül? Lehet-e támaszkodni rád és az értékítéletedre?

5, Ki tudsz-e lépni a komfortzónádból? Be tudsz-e menni a nemszeretem helyekre és helyzetekbe másokért, vagy másokat küldesz magad helyett?

6, Ha valamit nem kapsz meg, hisztizel, bosszút forralsz, vagy keresed Isten akaratát? Elengeded az irányítást a kezedből akár az érzelmeid, vagy a körülményeid számára, vagy vállalod a felelősséget és cselekszel?

Nem szeretnélek vádolni ezek alapján, sőt megvallom, hogy nekem is bőven van még hová fejlődni ezeken a területeken. Csupán arra szeretnék rávilágítani, hogy ha jó feleséget szeretnél, nincs mese, neked kell jó férfivá válnod. Aháb nem viselkedett férfiként, ezért tudott Jezabel ránőni és rajta keresztül Izráel népét is irányítani. Micsoda felelőssége volt ennek a férfinak! Nem csupán önmagáért, vagy a saját üdvösségéért. Népéért, szomszédaiért, gyerekeiért, a jövő nemzedékekért, és leginkább a feleségéért. Jezabel rajta keresztül kellett volna, hogy megismerje Izráel Istenét, ehelyett a pokol szabadult el a házasságuk nyomán.

Jó reggelt, Aháb!!!

Hogy látta Isten Jezabel és Aháb életét?

Két furcsa dolgot vettem még észre Aháb életében, ami talán számunkra is tanulságos lehet:

1, Isten minden prófétán keresztül Ahábbal beszélt és nem Jezabellel. Az utóbbi számára nem volt sok mondanivalója, de mindazért, ami történt, Ahábot vonta kérdőre. Ártatlan volt Jezabel? Egy cseppet sem, ám ez Aháb helyzetén semmit sem változtatott. Isten Ahábot férfiként kezelte, és úgy is kérte számon. (Igen, tudom, Isten mondott ítéletet Jezabelről is, és az nagyon csúnyán teljesedett be, ám mégis Isten előtt elsősorban Ahábnak kellett megállnia.)

Ha mások életében tapasztalsz egy – szerinted – jezabeli lelkületet, nagyon kérlek, ne mondd és ne terjeszd egyetlen férfiról sem, hogy „…jó ember lenne ő, csak hát a feleségével nem könnyű”! Tiszteld meg őt azzal, hogy őt magát teszed felelősség, ahogyan az Úr Ahábot! Nem csupán megalázó egy férfit a felesége áldozatának tekinteni, de Isten előtt még csak nem is igazolható.

Van megtérés

2, Isten mindvégig várta Aháb megtérését, újabb és újabb esélyeket adva neki. Aháb feltűnően hosszú ideig uralkodott, ha összehasonlítjuk az északi királyok többségével (22 évet kapott Istentől a trónon. Apja 12 évig, egyik fia 2 évig, másik fia 12 évig uralkodott.). Isten nagyon sokáig tartotta nyitva neki a kegyelmet. Volt egy pillanat, amikor arra gondolhatunk, hogy talán ezt a kegyelmet Aháb meg is ragadta. (1Királyok 21:27-29) Nem sokkal halála előtt megalázta magát, gyászolt és böjtölt az Úr előtt, az Úr pedig enyhített az ítéletén. Ez azt jelenti, hogy Aháb a mennybe jutott? Nem tudjuk. De ha oda is jutott, vajon milyen lehet úgy látni a saját életét, hogy Izráel királyaként eddig jutott el: végül is nem került pokolra? Milyen lehetőségeket puskázott el azzal, hogy bár a trónon ült, sok-sok eszközt kapott a változtatásra, a vezetésre, győzelemre, ő pedig gyerekes viselkedésével épp csak megúszta a kárhozatot – káoszt és ítéletet hagyva maga után?

Mégis azzal a gondolattal szeretném befejezni, hogy Isten rengeteg lehetőséget adott Ahábnak. Ha neki ilyen sok lehetősége volt, akkor neked is, nekem is van ebben a pillanatban legalább még egy alkalmunk megtérni és fordítani az életünkön, a szolgálatunkon. (Igen, a héber tesuva, azaz megtérés pont ezt jelenti. Nem baj, hogy már korábban elmondtad a megtérők imáját. A hívő ember életében minden nap van helye a bűnbánatnak, a felismert bűnökből való megtérésnek.)

Férfiként és nőként is azt kell megtanulnunk, hogy ne mutogassunk se Jezabelre, sem pedig Ahábra. Legyünk azok, akinek Isten elhívott minket: férfiak és nők a Szentlélek vezetését követve hatalmas erővel az Ő szolgálatában, önmagunkat feladva, és Vele győztesen!

Pár kézenfogva

This Post Has One Comment

  1. Szőke András

    S. D. G.!! Dicsőség Istennek, és a mi Megváltó Hű Urunknak, Jézus Krisztusnak, hogy MA tart még a Kegyelmi Idő és mindenki számára elfogadható a Kegyelem. Isten senkit nem zár ki, aki nem fogadja el, önmagát zárja ki a Kegyelemből. Valóban minden nap van miből megtérjek, de Áldott legyen Isten, hogy Jézus Krisztus Áldozatáért, a drága Vérért ami kifolyt a Golgotai Kereszten, van teljes Bűnbocsánat mindenki számára, aki ezt kéri és Hitben elfogadja, így nekem is bűnős embernek, de Megváltott bűnösnek, akit Isten Jézus Krisztusban gyermekévé fogadott, Szentlelkével Újjá szült és mindenkor velem van, hogy Erőt adjon a mindennapok kihívásai és kísértései legyőzésében. Övé a Hatalom és a Dicsőség Mind Örökké! Soli Deo Gloria!!!

Vélemény, hozzászólás?