Inspiráló idézetek arra az esetre, ha egy kicsit leeresztenénk. Vannak köztük Bibliai idézetek, amelyeket Isten szavának tekintünk, igehirdetők, keresztyén személyiségek, akik példaképeink, de más, nem feltétlenül “egyházi” emberek is. Bölcsességük akkor is megszívlelendő, ha hitben egészen másként gondolkodunk. A képek változatlan formában szabadon használhatók. Szeretettel. 🙂